ภาพกิจกรรม
เที่นวที่ 252 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่วัดดึงส์แกดำ จ.มหาสารคาม
( จำนวน 16 รูป / ดู 195 ครั้ง )
สำรวจพื้นที่โรงบ้านหนองคู ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
( จำนวน 0 รูป / ดู 506 ครั้ง )
-218วันเดินทาง
( จำนวน 28 รูป / ดู 2181 ครั้ง )
-218 ห้องจ่ายยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 1634 ครั้ง )
-218อาหารเช้ากลางวันเย็น
( จำนวน 17 รูป / ดู 1474 ครั้ง )
-218 คุณมยุรา บุญยัง หรือป้าเปรี้ยวของพวกเรา ด้วยวัย 77 ปี
( จำนวน 10 รูป / ดู 702 ครั้ง )
-218 การปฏิบัติหน้าที่
( จำนวน 16 รูป / ดู 1553 ครั้ง )
-218 อิ่มอร่อยที่แตกต่าง
( จำนวน 22 รูป / ดู 1882 ครั้ง )
-218 กายภาพบำบัด
( จำนวน 8 รูป / ดู 657 ครั้ง )
ประมวลภาพการปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ วันที่ 17 ตุลาคม 25
( จำนวน 15 รูป / ดู 1331 ครั้ง )