ข่าวประชาสัมพันธ์
-แจ้งข่าว แพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

แจ้งข่าว แพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ และอาสาสมัครทุกท่าน

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครไปรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ซึ่งจะออกปฏิบัติงานสองเดือนต่อหนึ่งครั้งตลอดมาจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว 
ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักจากภัยธรรมชาติ ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแทบทุกพื้นที่ ด้วยเหตุดังกล่าว ทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงได้จัดให้มีการประชุมด่วนและมีมติในที่ประชุมว่า หลังจากพ้นจากภาวะอุทกภัยแล้วย่อมจะเกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมาเป็นธรรมดา มูลนิธิจึงควรจะออกปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่มจากอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแห่งแรก ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิเพื่อออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ทางมูลนิธิจึงได้ประสานงานกับทางสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม เพื่อวางแผนในการออกปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ในการออกปฏิบัติงานเช่นนี้นับว่าเป็นกรณีนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติของมูลนิธิ มูลนิธิจึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ ยังขาดงบประมาณทางด้านยาและค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานอีกเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิจึงใคร่ขอความสนับสนุนจากท่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เลย และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขและความสำเร็จที่ปรารถนาทุกประการ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ชีริน ฮาซันนาลี
เลขาธิการ
โทร.0-81566-7234

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2558,18:57   อ่าน 768 ครั้ง