ข่าวประชาสัมพันธ์
-แจ้งข่าว เที่ยวที่ 214 ปีที่ 36 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง บุรีรัมย์

สรุปผลการปฎิบัติงานของมูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ (เที่ยวที่ ๒๑๕ เป็นปีที่ ๓๖) ณ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัคร รักษาผู้เจ็บป่วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
……มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,640 คน ดังนี้….
1.ตรวจโรคทั่วไป 286 คน
ส่งต่อ ร.พ.หนองหงษ์ 59 คน
ส่งต่อ ร.พ.ลำปลายมาศ 2 คน
2.ตรวจรักษาและถอนฟัน 42 คน
ขูดหินปูน 53 คน
3.ตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก 245 คน
เต้านม 248 คน
ส่งต่อ ร.พ.หนองหงษ์ 13 คน
ส่งต่อ ร.พ.บุรีรัมย์ 3 คน
4.อบรม อสม. 50 คน
5.กายภาพบำบัด 104 คน
6.อบสมุนไพร 102 คน
7.ตรวจวัดสายตาและรับแว่นตา 485 คน
*อนึ่ง มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ ๕๘๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง
**สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๗ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขาภิบาล ๕ ซอย ๓๒ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒–๕๑๙–๘๓๑๔
....................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Sherin Hassanally คุณชีริน เลขามูลนิธิฯ โทรศัพท์ ๐๒–๕๑๙–๘๓๑๔
สนิท อยู่เกตุ : รายงาน


โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2558,19:17   อ่าน 995 ครั้ง