ที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล : Lt. Gen. Dr. Thamrongrat Keakarn
ตำแหน่ง : Orthopedic Specialist [ retired ]
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :