ที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล : Dr. Somyos Deerasamee
ตำแหน่ง : Deputy Director Department of Medical service Ministry of Public Health
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :