ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 66 ถึง 18 มิ.ย. 66 ตารางออกหน่วยวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เที่ยวที่ 261 ณ. วัดหอไกร อ.บางมูลนาก พิจิตร. ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 8.30 น. เป็นต้นไป  ใครสนใจะไปร่วมงานทักมานะคะ
หรือจะบริจาคให้กับมูลนิธิได้ที่ ธ.ทหารไทยธนชาติ เลขที่  1361051228 ใบเสร็จของท่าน สามารถนำไปห้กลดหย่อนภาษีได้ด้วย
25 มี.ค. 66 ตารางออกหน่วยวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เที่ยวที่ 260 ณ มูลนิธิฯหัตถาธรรม  ม.เคซีการ์เด้นท์ ถนนนิมิตใหม่ 40 คลองสามวา กทม. ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 8.30 น. เป็นต้นไป  ใครสนใจะไปร่วมงานทักมานะคะ
หรือจะบริจาคให้กับมูลนิธิได้ที่ ธ.ทหารไทยธนชาติ เลขที่  1361051228 ใบเสร็จของท่าน สามารถนำไปห้กลดหย่อนภาษีได้ด้วย
14 ก.พ. 66 ถึง 31 ต.ค. 66 ตารางออกหน่วยประจำปี 2566
1.ออกหน่วยเที่ยวที่....วันที่ 24-25-26 กุมภาพันธ์ 2566
ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร


2.ออกหน่วยเที่ยวที่.....วันที่ 21-22-23 เมษายน 2566
นิมิตรใหม่ กรุงเทพฯ

19 ก.พ. 59 ถึง 05 ธ.ค. 59 ตารางออกหน่วยประจำปี 2559
ตารางออกหน่วยประจำปี 2559
1.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 19-20-21  กุมภา
.....สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านปากสิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
2.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 29-30 เมษา - 1 พฤษภา
....สถานที่.....โรงเรียนบ้านในเหมือง ต.นาขา  อ.หลังสวน จ.ชุมพร
3.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 10-11-12  มิถุนา
....สถานที่.....จังหวัด.....
4.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 19-20-21 สิงหา
....สถานที่.....จังหวัด.....
5.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 7-8-9  ตุลา
....สถานที่.....จังหวัด.....
6.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 2-3-4-5  ธันวา
....สถานที่.....จังหวัด.....