ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ม.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 ตารางออกหน่วยประจำปี 2566
1.ออกหน่วยเที่ยวที่....วันที่ 24-25-26 กุมภาพันธ์ 2566
ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
19 ก.พ. 59 ถึง 05 ธ.ค. 59 ตารางออกหน่วยประจำปี 2559
ตารางออกหน่วยประจำปี 2559
1.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 19-20-21  กุมภา
.....สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านปากสิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
2.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 29-30 เมษา - 1 พฤษภา
....สถานที่.....โรงเรียนบ้านในเหมือง ต.นาขา  อ.หลังสวน จ.ชุมพร
3.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 10-11-12  มิถุนา
....สถานที่.....จังหวัด.....
4.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 19-20-21 สิงหา
....สถานที่.....จังหวัด.....
5.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 7-8-9  ตุลา
....สถานที่.....จังหวัด.....
6.ออกหน่วยเที่ยวที่....... วันที่ 2-3-4-5  ธันวา
....สถานที่.....จังหวัด.....