ภาพกิจกรรม
เที่ยวที่ 258 ปีที่ 44 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ.โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
( จำนวน 18 รูป / ดู 51 ครั้ง )
เที่ยวที่ 257 ปีที่ 43 วันที่ 7-8-9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
( จำนวน 11 รูป / ดู 62 ครั้ง )
เที่ยวที่ 252 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่วัดดึงส์แกดำ จ.มหาสารคาม
( จำนวน 16 รูป / ดู 520 ครั้ง )
สำรวจพื้นที่โรงบ้านหนองคู ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
( ดู 756 ครั้ง )
-218วันเดินทาง
( จำนวน 28 รูป / ดู 2597 ครั้ง )
-218 ห้องจ่ายยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 1961 ครั้ง )
-218อาหารเช้ากลางวันเย็น
( จำนวน 17 รูป / ดู 1788 ครั้ง )
-218 คุณมยุรา บุญยัง หรือป้าเปรี้ยวของพวกเรา ด้วยวัย 77 ปี
( จำนวน 10 รูป / ดู 862 ครั้ง )
-218 การปฏิบัติหน้าที่
( จำนวน 16 รูป / ดู 1857 ครั้ง )
-218 อิ่มอร่อยที่แตกต่าง
( จำนวน 22 รูป / ดู 2293 ครั้ง )