ภาพกิจกรรม

( จำนวน 0 รูป / ดู 149 ครั้ง )

( จำนวน 0 รูป / ดู 256 ครั้ง )

( จำนวน 0 รูป / ดู 286 ครั้ง )

( จำนวน 0 รูป / ดู 282 ครั้ง )

( จำนวน 0 รูป / ดู 285 ครั้ง )
สำรวจพื้นที่โรงบ้านหนองคู ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
( จำนวน 0 รูป / ดู 373 ครั้ง )
-218วันเดินทาง
( จำนวน 28 รูป / ดู 1813 ครั้ง )
-218 ห้องจ่ายยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 1345 ครั้ง )
-218อาหารเช้ากลางวันเย็น
( จำนวน 17 รูป / ดู 1209 ครั้ง )
-218 คุณมยุรา บุญยัง หรือป้าเปรี้ยวของพวกเรา ด้วยวัย 77 ปี
( จำนวน 10 รูป / ดู 577 ครั้ง )