การบริจาค
การบริจาค

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมทำกุศลกับมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิฯสามารถดำเนินงานต่อไปได้  ขอเชิญร่วมบริจาคได้ในบัญชี ชื่อ

 

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท     ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ธนาคารทหารไทยธนชาติ  สาขา รามอินทรา กม. 4 

เลขที่บัญชี  1361051228
 
ท่านสามารถนำ ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ ไปหักลดหย่อนจากรายได้ประจำปีของท่านได้นอกเหนือไปจากผลบุญที่ท่านได้กระทำไว้
 

Our bankers :

TTB, Ramindra Km.4 Branch

A/C no. 136-1-05122-8          

 

ท่านที่สนใจร่วมทำกุศลในครั้งนี้  ขอเชิญร่วมบริจาคได้ในบัญชี ชื่อ

 “ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท   ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

                ธนาคารทหารไทยธนชาติ  สาขา รามอินทรา กม. 4  เลขที่บัญชี  136  1  05122  8
 
สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีปลายปีได้