ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
-218 การปฏิบัติหน้าที่
( จำนวน 16 รูป / ดู 1212 ครั้ง )
-218 อิ่มอร่อยที่แตกต่าง
( จำนวน 22 รูป / ดู 1470 ครั้ง )
-218 กายภาพบำบัด
( จำนวน 8 รูป / ดู 553 ครั้ง )
ประมวลภาพการปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ วันที่ 17 ตุลาคม 25
( จำนวน 15 รูป / ดู 1066 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนวนาสวรรค์ ต. ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
( จำนวน 50 รูป / ดู 1698 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ จ.ยโสธร
( จำนวน 40 รูป / ดู 1331 ครั้ง )
ประมวลภาพการปฎิบัติงาน มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 378 ครั้ง )
-อกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอนครไทย
( จำนวน 0 รูป / ดู 407 ครั้ง )
การออกปฏิบัติงานเที่ยวที่ 202
( จำนวน 0 รูป / ดู 914 ครั้ง )